తీరెను కోరిక తీయతీయగా

telugu sex stories boothu kathalu “ఏంటి దీపూ…బ్లౌజ్ హుక్స్ పెట్టమంటేఅలా …వేళ్లతో చక్కిలిగింతలు పెడతావేం! ఇక్కడున్నన్నినాళ్ళూ కూడా చీరలే కట్టాలని నువ్వు హుకుం జారీ చేశావు కాబట్టి తప్పనిసరై కట్టుకుంటున్నాను. లేకపోతే హాయిగా ఓనైటీ దిగేసుకుంటే సరిపోదును!’’ భర్త చేస్తున్న చిలిపి పనులకి మురిసిపోతూనే అతడిని వారిస్తోంది కోడలు కావ్య.

“ ఇలాంటప్పుడు కాకపోతే తమరు నాచేతికి చిక్కేదెప్పుడని! ముద్దొచ్చినప్పుడే చంకనెక్కమని సామెత ఉందిలే…’’ హుక్స్ పెట్టేనెపంతో దీపక్ ఏచిలిపి పనులు చేశాడో ఏమో చిన్నగా అరిచింది కావ్య ‘కెవ్వు’ మని.

ఏదో అడుగుదామని వాళ్ల గదితలుపు తట్టబోయిన రాధమ్మఅక్కడ ఏంజరిగుంటుందో అంచనా వేసుకుని, ఆపని విరమించుకుని వెనక్కిమళ్లింది. పక్కనే ఉన్న చిన్నకొడుకు గది తలుపు తెరిచే ఉండడం గమనించి చిన్నగా తలుపు నెట్టింది శబ్దం కాకుండా.

అక్కడి దృశ్యాన్ని చూసి మ్రాన్పడిపోయింది ఒక్కసారిగా. చిన్నకోడలు కీర్తన మంచంమీద విలాసంగా కూర్చుని చేతిలో ఏదో మ్యాగజైన్ పట్టుకుని చదువుకుంటూ కూర్చుని ఉంటే చిన్నకొడుకు భువన్ ఆమె పాదాలని ఒళ్ళో పెట్టుకుని ఆకురాతితో మడమలని రాస్తూ ఆమెకు పెడిక్యూర్ చేస్తున్నాడు.

“అబ్బ…ఏంటిరా… అంత గట్టిగా పాముతావేం… ఏపనిలోనూ సున్నితం లేదు…’’ముద్దుగా విసుక్కుంటోంది కీర్తన మొగుడిని.

“ ఏపనిలోనూ అంటే!’’ చేస్తున్న పనినాపకుండానే కొంటెగా అడిగాడు భువన్.

“ఛప్…నోర్ముయ్! అసన్నీ నాచేతే చెప్పించాలనుకుంటావు? నాటీ…’’ చేతిలోని పుస్తకంతో అతడి నెత్తిన చిన్నగా మొట్టింది కీర్తన.

“నువ్వు బుధ్ధిగా కూర్చో అమ్మాయ్! లేకపోతే నీకే నష్టం.చేస్తున్న పనినాపేసి నిన్ను అలాగే మంచంమీదకి నెట్టేయాల్సి ఉంటుంది…’’ సుతిమెత్తని ఆమె పాదాల ని సంరక్షిస్తూనే చెప్పాడు భువన్.

“అవును …తమరంతకి తగుదురని నాకు తెలుసు…’’ మోము కందగా అంది కీర్తన.

తనరాక వారి చిలిపి సల్లాపాలకి ఆటంకం కాకూడదన్న తలంపుతో మౌనంగా వెనక్కి జరిగింది రాధమ్మ తలుపు చప్పుడు కాకుండా సున్నితంగా దగ్గరకు లాగుతూ.

ఆ రెండుగదులకీ ఆపోజిట్ లో ఉన్న ఇంకో పడకగదికేసి నడిచింది అక్కడేం చూడాలో అని ఆలోచిస్తూ. ఆగది తలుపులు ఓరవాకిలిగా తీసి ఉన్నాయి. ‘హమ్మయ్య’ వీళ్లన్నా కాస్త ఖాళీగా దొరికారు అనుకుని లోపలికి అడుగిడిన రాధమ్మ తన అంచనా తప్పినందుకు విచారించింది.

Pages ( 1 of 7 ): 1 23 ... 7Next »

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *