అమ్మ తో అందరు 23

telugu sex stories అమ్మ తో అందరు 23 నాన్న హ లోనికి వెళ్లి పోయాడు….నేను బాత్ రూమ్ కి వెళ్లి స్నానం చేసి వచ్చాను. అమ్మ కోపం గా ఉంది…కానీ నన్ను తిట్టలేడు. నాన్న : ఎప్పుడు ఎలా ఉంది రా మహి అన్నాడు.. నేను : బాగానే ఉంది అన్నాను . నేను చేసిన పనికి అమ్మ చాల కోపం గా ఉంది….కిచెన్ లోనికి వెళ్లి భోజనం చేశా మౌనంగా .. అప్పటికి సమయం సాయంత్రం

అమ్మ తో అందరు 22

telugu sex stories అమ్మ తో అందరు 22 అప్పటికి సమయం రాత్రి 11 :30 నాన్న అటువైపు తిరిగి పడుకున్నాడు… నేను మెల్లగా …హల లో నికి వెళ్ళాను.. అమ్మ దగ్గరగా కూర్చుని …తొడ పై చేయి వేశా …. అమ్మ ; నేను చెప్పిన ఎక్స్ సైజు లు చేయి అంది మెల్లగా . నేను .: మరి …….”””బెదురూమ్ లోకి వస్తావా “”””అన్నాను… అమ్మ : వెంటనే “””ఇక్కడే ఎక్కుతావా””””” అంది… కాసేపు నిశ్శబ్దం….

అమ్మ తో అందరు 21

telugu sex stories అమ్మ తో అందరు 21 సాయంత్రం 7 గంటలకు విజయ్ ఆఫీస్ నుండి వచ్చాడు….నేను బెడ్ రూమ్ లో పడుకున్నాను. అమ్మ హల లో ఉన్నది. ఎవరో బెల్ కొట్టారు….అమ్మ వెళ్లి తలుపు తీసింది… వచ్చింది నాయుడమ్మ. నాయుడమ్మ : ఎం విజయ్ రెండే రోజుల్లో వచవు అంది. విజయ్ : అవును …పని పూర్తి యింది….ఎలా గడిపారు ఈ రెండు రోజు లు అన్నాడు. నాయుడమ్మ : ఇంట్లోనే ఉన్నాం…అంది. విజయ్

అమ్మ తో అందరు 20

telugu sex stories అమ్మ తో అందరు 20 నాది పూర్తిగా లేచింది . అమ్మ అది గమనించి … అమ్మ దూరంగా జరిగింది. నేను : నేను నిద్ర నటిస్తూ లేచా…అమ్మ అమ్మ నాకు కొద్దిగా కింద మంటగా అన్నాను. అమ్మ : నవూతు ఎక్కడ రా అంది. నేను : కింద కాళ్ళ దగ్గర అన్నాను . అమ్మ రూమ్ బయటికి నడుచు కుంటూవెళ్తుంది….. నేను : ఎక్కడికి””” ఏ””” …అన్నాను…ద్యేర్యంగా…. అమ్మ : కోపంగా

అమ్మ తో అందరు 19

telugu sex stories అమ్మ తో అందరు 19 సుల్తానా : నీకు ఒక చిన్న టెస్ట్ అంది కింద ఒత్తుతూ .. నేను : ఎందుకు …అన్నాను ….. డాక్టర్ : నీది బాగా ఎంత సేపు లేస్తుంది..అని చెక్ చేయాలి అన్నాడు. డాక్టర్ నను అదోలా చూస్తున్నాడు…. సుల్తానా : జిప్ తీసి రాడ్ బయట పెట్టింది …సుల్తానా చేయి మెత్తగా తగిలింది ….నాది వెంటనే లేచింది…. డాక్టర్ : లేత ది …లావు

అమ్మ తో అందరు 18

telugu sex stories అమ్మ తో అందరు 18 అప్పటికి సమయం 11 :30 …. ఇక్కడ “””అందరికి రాడ్లు లేచి ఉన్నాయ్ ….అమ్మ సుల్తానా కార్చుకొని రెడీగా “””ఉన్నారు….. అక్కడ డోర్ క్లోజ్ లో ఉంది. ఒక షో వేసుకుందాం అనుకుంటే నేను మహి ..అడ్డంగా ఉన్నాను .. అందరు నా వైపు చూస్తున్నారు ….ఎలా పంపాలని బయటికి ….. అమ్మ : మహి హోమ్ వర్క్ చేసుకున్నావా అంది ….. నేను : (అమ్మ కాళ్లు
Page 3 of 42
1 2 3 4 5 42