అమ్మ తో అందరు 8

telugu sex stories అమ్మ తో అందరు 8 నాగరాజులో కళ్ళలో ఒక ఆనందం…నా వారసుడు”” కేక””” పెట్టించాడు అని , వయసు మీద ఉన్న “””ఆడ గుర్రం “”పై ఎక్కి స్వారీ చేస్తున్నాడు అని …కాబోలు,,,
( నాకు ప్రాణం పోయినంత పని అయింది )

పద్మ భారతి దగ్గరకి వచ్చింది,,,శివ కు అర్థం అయి మొడ్డ కొద్దిగా బయటకు తీశాడు…
భారతి ఇంకా పింటికింద నొప్పి బిగ పట్టింది..
పద్మ భారతి తో ఓర్చుకో ,,,””ఇంకొక్క పోటులే”” .అని ..భారతి ని బాగా వంచి భుజాలను గట్టిగ పుట్టుకుంది .
వెంటనే శివ ఒక్క తొక్కు తొక్కాడు …అంటే…భారతి,,,,అమ్మహ్ అమ్మహ్ అంది.
పద్మ గట్టిగ పట్టుకునే సరికి భారతి postion నుండి కదలలేదు…ఇక శివ గట్టిగ ఊపి ఊపి దెంగుతున్నాడు…పద్మ భారతిని కదల కుండా వంచింది….మొత్తం 7 ఇంచు లు లోపలి దించాడు శివ,

అలా భారతి ని శివ ముపై నిముషాలు దెంగి దెంగి కార్చుకున్నాడు…శివ కార్చి కిందికి దిగాడు.
భారతి లంగా కు ఆయిల్ మొత్తం తుడిసింది పద్మ…తరువాత రౌండ్ కి…

భారతి ని వెల్లకిలా తిప్పింది పద్మ …భారతి కళ్ళు మూసుకుంది… ..కాళ్ళు రెండుగా చీల్చింది.,,
నాకు ( మహా )పూకు చేతి కండేంత దూరం లో ఉంది…

నాగరాజు 5 ఇంచులు ఉంటది కానీ లావూ మోచేతిలా ఉంది….

ఈ దెబ్బకు అమ్మ కు పగలడం ఖాయం అనుకున్న…
వాడు మోకాళ్ళ కింద చేతులు వేసి కాళ్ళు మడిచి…భుజాలు పట్టుకొని …ఒక తోపు తోసాడు…””””భారతి పూకు చీల్చు””” కుంటూ దూరింది…
భారతి అబ్భ్ అబ్భ్ అబ్భ్హ్ అంది…
వాడు అలాగే వత్తి పట్టి 45 నిముషాలు దెంగాడు…

పద్మ శివ గాడి ది చీకుతుంది….

తరువాత శివ బెడ్ పై పడుకుంటే అమ్మమీద పడుకుంది,,… …నాగరాజు నోట్లో పెట్టాడు

తరువాత అమ్మ ను నేలపైనుంచి వంచి లోపలి పెట్టారు ఒకరు మార్చి ఒకరు…

ఆలా ఆరు గంటలవరకు భారతిని వాడుకున్నారు..

కాసేపటి తరువాత…
వాళ్ళు శివ నాగరాజు తొక్కినా తొరువాత ,అమ్మ భారతి ను మా రూమ్ కి తీసుకు వెళ్ళ,,,

విజయ్ ని ఫణింద్ర ఎందుకు పనికి రాకుండా , తెలివి లేకుండా పెంచాడు.విజయ్ చాలా అమాయకుడు.
పాపం ఇప్పుడు ఎలావచింది అంటే “””పెళాన్ని ఒకరి తరువాత ఒకరు ఎక్కుతుంటే “””వాడి లుంగీ త్తో పూకు శుభ్రం చేసుతుంటున్నాడు .
ఎందుకంటే”” నా ముందరే మా అమ్మ ను దెంగిన “”సందర్భాలు ఎన్నో . ఉదాహరణ గా అపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ, కమిటీ మెంబెర్స్ మాట్లాడానికి ఇంటికి వచ్చారు.మా నాన్న మెంబెర్స్ అందరు బయట హాల్ లో మాట్లాడు తున్నారు . ఒనేర్ మా అమ్మ ను రూమ్ లోనికి తీసుకు వచ్చి వంచి నైటీ లేపి కసుక్కున దూర్చాడు వాడి మొడ్డ . వారి కి తెలియదు నేను నిద్రపోలదు అని .

శివ నాగరాజు లను ఆపడం ఎవరి వల్ల కావడం లేదు..
ఎందుకంటే విజయ్ ఉదయాన్నే ఆఫీస్ కి వెళ్తాడు…నేను స్కూల్ కి వెళ్తా….
అమ్మ ఇంట్లో ఒక్కతే…అమ్మ ని అని రకాలుగా అనుభ విస్తున్నారు….

ఒక రోజు అపార్ట్మెంట్ ఓనర్ నాగరాజు , సెక్రటరీ, ట్రెజరర్ ,కమిటీ మెంబెర్స్ అందరు ఇంటికి వచారు…మొత్తం 12 వచ్చారు.
నేను నా రూమ్ లో పడుకున్న …నాన్న వాళ్ళ తో మాట్లాడు తున్నాడు ,అమ్మ కిచెన్ లో ఉంది.. .
నేను ఒకవైపు తిరిగి పడుకున్న అద్దం కు ఎదురుగా .. నా వెనుక వైపు బీరువా హంగేర్…అన్ని కనిపిస్తాయి,,,,అద్దం లో …
కాసేపటికి అమ్మ నా రూమ్ లో కి నా కు ఎదురుగా వచ్చి (తలుపు ఓరగా మూసి )మహా మహా అని పిలిచింది…
నేను పలకలే..నటిస్త్తున్న …అలాగే పిలుస్తూ ..ఉంది….నో రెస్పాన్స్ .
అమ్మ తొడల పైకి నైటీ లేపి డ్రాయర్ తీసింది…నాకు ఆర్తం కాలే అమ్మ కు ఏమి అయింది అని ..తెల్లని తొడలు మాత్రం కనిపించాయి….పూకు లేదు.
నాకు కొద్దిగా డ్రాయేర్ నుంచి మదపు వాసనా వచ్చింది.
మరో నిమిషింలో నాగరాజు గుంపు నుండి తపించు కుని లోనికి డోర్ క్లోజ్ చేసి వచ్చాడు

అమ్మ నా మంచాని కి అటువైపు వెళ్లి ,(నేను ఇటు వైపు తిరిగి పడుకున్న అందుకని ) చెబితే వినవు గా నువ్వు అంటూ నైటీ పైకి లేపి బీరువా పట్టుకుని వంగింది
అమ్మ గ్రుందని గుడ్డ పూకు నాకు అద్దం లో కనిపించాయి…
నాగరాజు అమ్మ పిర్రల ఫై ముద్దు పెట్టాడు…
అమ్మ లేచి వెన్నక్కి తిరిగి …ఖర్మ రా బాబూ ….నీతో ఎలా…అని ..
పెయింట్ జిప్పు తీసి లోపల నుండి మొడ్డను బయటకు తీసింది…దాన్ని రెండు సార్లు ఊపి…పక్కనే ఉన్న వాసిలిన్ తీసుకుని …దానికి కొంచెం పట్టించింది,…
నైటీ పైకి లేపి పూకుకు పట్టించుకుంది….

నా కు అద్దం లో పూర్తిగా వాళ్లిద్దరూ కనిపితున్నారు.
అమ్మ””” వెనక్కి వంగి”” బీరువా సపోర్ట్ పట్టుకుంది…
వాడు లేటు లేకుండా …దూర్చాడు….””వాడి మొడ్డ పూకులోనికి పోవడం బయటికి రావడం క్లీన్ గా కనిపిస్తుంది.
వాడు సర్రు సర్రు మని దెంగుతున్నాడు…అమ్మ బీరువా కు అత్తుకు పోతోంది…

ఆలా పది నిముషాలు దెంగి దెంగి , కార్చి వెళ్ళాడు..అమ్మ అలాగే పిర్ర ఫై నుండి మంచి మీద కూర్చుడి…కాసేపు తేరుకుని నైటీ కి పూకు రుద్దుకుంటూ బయటకు వెళ్ళింది..

ఆలా పది నిముషాలు దెంగి దెంగి , కార్చి వెళ్ళాడు..అమ్మ అలాగే పిర్ర ఫై నుండి మంచి మీద కూర్చుడి…కాసేపు తేరుకుని నైటీ కి పూకు రుద్దుకుంటూ బయటకు వెళ్ళింది..

అవకాశం వచ్చినప్పుడు అల నాగరాజు భారతి స్వర్గం చుస్త్తున్నారు.
నా కు అవకాశం వచ్చి నప్పుడు నేను వాళ్ళను చుస్త్తున్న.

ఒక అరగంట తరువాత నేను లెచి ,బయటికి నడిచా…నిద్ర నటిస్త్తూ …

అమ్మ : మహా ఇప్పుడే లేచావా …అంది…
నేను అవ్వును అన్న…(చాల సేపు అయింది”” నాది లేచి.””అనుకుని)
అమ్మ : ఎమైనా పెట్ట మంటావా ? తినడానికి
నేను: ఇప్పడు వద్దు అన్న…(నువ్వు”” పెట్టించుకున్నావ్ గా””” )
అమ్మ నైటీ వెనుక వైపు చూసా ..వాడి రాసాలు నైటీ కి అంటుకున్నాయి ..

మీటింగ్ సారాంశయం , అపార్ట్మెంట్ ఓనర్ సెక్రటరీ, ట్రెజరర్ ,కమిటీ మెంబెర్స్ అందరు ఇంటికి వచారు…మొత్తం 12 వచ్చారు.
అందులో కమిటీ మెంబెర్స్ ఆరుగురు ( youth )

తరువాత ఓనర్ సెక్రటరీ, ట్రెజరర్..ఆరుగురు (middle aged )
వీళ్ళు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్
నాగరాజు : ఓనర్ కం సెక్రటరీ I వయసు 45 ,
మధుసూదన్ : సెక్రటరీ II . వయసు 50
గిరిధర్ : సెక్రటరీ III . వయసు 52
వాసు : సెక్రటరీ IV . 5 8
ట్రెజరర్ : నాయుడమ్మ .
వీళ్ళందరికీ భారతి వయసు గల కూతురు , కొడుకులు ఉన్నారు.

నాయుడమ్మ . వయసు పెద్దగా లేదేమో…కానీ బాడీ మొత్తం లూస్ గా ఉంది…గాలి తీసిన బెలూన్ లాగా ముడతలు పడింది.

మీటింగ్ సారాంశయం:
వాసు : నాయుడమ్మ ను 26 వయసు నుంచి ట్రెజర్ గా ఉంది మా నలుగురికి సాయం చేసీ నాయుడమ్మ కు నడుం నొప్పి వచ్చింది ,.. కనుక ట్రెజర్ గా భారతి ని తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు.అన్నారు అమ్మ ను చూస్తూ …

నేను : నాకూ ఎక్కడో తేడా అనిపిస్తుంది..
నాగరాజు : మీరు ఎక్కడి నుండైనా పని చేయ వచ్చు….మీ ఇంటిలో…లేదా అప్పారాట్మెంట్ ఆఫీస్ లో..ఫైల్స్ మా ఇంట్లో ఇన ఇవావచు..అని..అన్నాడు.

నేను : వాళ్ళు ప్లాన్ వేరేలా ఉంది అనిపిస్తుంది.

గిరి : మా అమ్మ పిర్రలవైపు చూస్తూ ..మీరు డైలీ 4 హావర్స్ చాలూ..మిగిలితే ,నాయుధమ్మో..పద్మ నో చూసుకుంటారు.

మధు: మీకు మంత్ల్య్ 5 డేస్ రెస్ట్ అన్నాడు..

నేను : కన్ఫర్మ్ ,,దీన్ని లూస్ చేసి పంపిస్తారు..అని అమ్మ వైపు చేశా..
అమ్మ సిగ్గు పడుతూ ఆలోచితుంది.

నేను : కన్ఫర్మ్ ,,దీన్ని లూస్ చేసి పంపిస్తారు..అని అమ్మ వైపు చేశా..
అమ్మ సిగ్గు పడుతూ ఆలోచితుంది.

నాన్న విజయ్ చేతిలో ఏమి లేదు..అమ్మ ఒప్పుకొవడం , అగ్రిమెంట్ , కమిటీ మీటింగ్ , అపార్ట్మెంట్ మీటింగ్..పార్టీ..ఆఫీస్ వర్క్ అని అల స్టార్ట్ అయ్యాయి …అలాగే మా స్కూల్ కూడా.
ఇంతకూ మునుపు unofficial గా నాగరాజు ఇంటికి వచ్చి ఎక్కి వెళ్ళేవాడు..అమ్మ వెళ్లి ఒంగి వచ్చేది.

కానీ official గా ఇద్దరిద్దరుగా , వచ్చి ఎక్కి వెళ్తున్నారు..అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *