అమ్మ తో అందరు 5

telugu sex stories అమ్మ తో అందరు 5 కాళ్ళు రెండు మా అమ్మ ఇంకా ఎక్కువ విడ దేసింది””””ఒక కాలు ఈస్ట్ ఇంకోటి వెస్ట్ కు … ముందు మహేష్ “”””సళ్ళు వదిలి నోట్లో””” పెడుతున్నాడు మడ్డని.
కాసేపు దెంగి లోపల కార్చి పక్కకు వచ్చాడు ఉదయ్ ..కానీ అమ్మ కాళ్ళు గాలిలోనే ఉన్నాయ్. అందరు ఆశ్చర్యం గా ఉన్నారు.

నెక్స్ట్ మహేష్ గాడు “”””””నోట్లోనుడి పూకు కు “”””””””””””షిఫ్ట్ ఐయ్యేడు …పిస్టిన్ లా లేచి లేచి డెంగుతున్నాడు.
మరి నోట్లో సతీష్ మొడ్డ పెట్టారు ..ఇప్పుడు టైం 6 .౩౦ గంటలు.
ఇలా ఒకరు నోట్లో మరొకరు పూకులో పోటెస్టున్నారు.

అమ్మ మెల్లగా ములుగు తు కదులుతూ డోస్ మీద డోస్ వేపించుకుంటుంది .
ఆలా 5 గురు ఒకరి తరువాత ఒకరు “”””””””మరో గంట భారతిని”””” లేపి కింది నుంచి , “”””వొంగోపెట్టి “”””” దెంగిదెంగి “”””వదిలారు.
భారతి ని వంచి దెంగు తుంటే అబ్బహ్ అబ్బహ్ అని అరుస్తుంది.
కొద్దీ సేపటి తరువాత”””””” ఎవరు దెంగుతున్నారో కూడా పట్టించు కోవడం “””లేదు భారతి .
బాబాయ్ మహేష్ లలో ఒక ఆనందం వెళ్లి విరిసింది.
భారతి “””””పూకు ఒక చెరువు లా అయింది””””.
బాబాయ్ నూనె”””” తెచ్చి గుద్దకు పుస్తున్నాడు””””” .అమ్మ వద్దు వద్దు అని అరుస్తుంది.
మహేష్ బాబాయ్ ని ఆపాడు ..యిష్టం లేకుండా వద్దు పైగా 5 గురు పెడితే మల్లి గుద్ద చూసుకోవడానికి కూడా పనికి రాదు అని..

అప్పిటికి 8 ;30 .

బాబాయ్ డ్రిక్న్స్ ఇచ్చాడు అమ్మ కు ..అమ్మ తాగి కాసేపు ఆలా కూర్చుంది. ఉదయ్ మొడ్డ మల్లి లేవడం చూసి పూకు వైపు చూసుకుంది . దీని మల్లి పనికి రాకుండా చేస్తారు అను కొని వెళ్లి బట్టలు కట్టుకుంటుంది అమ్మ. ఆందరూ కి ఒక హాగ్ ఇచ్చి వెళుతుంది.
మహేష్ అడుగుతాడు మల్లి కావాలంటే వస్తావా భారతి అని…
దానికి భారతి అంటుంది”””” మీ అమ్మ ను తెచ్చి అందరికి లంగా లేపు సరిపోద్ది”””” అంటుంది.
నెమ్మదిగా ఇంటికి ఆటోలో చేరు కుంటుంది.అప్పటికే విజయ్ వచ్చి ఉన్నాడు.
మహేష్ అడుగుతాడు మల్లి కావాలంటే వస్తావా భారతి అని…
దానికి భారతి అంటుంది”””” మీ అమ్మ ను తెచ్చి అందరికి లంగా లేపు సరిపోద్ది”””” అంటుంది.
నెమ్మదిగా ఇంటికి ఆటోలో చేరు కుంటుంది.అప్పటికే విజయ్ వచ్చి ఉన్నాడు.
నెమ్మ డి గా నేను అప్పుడే ఇంటికి వచ్చా.అమ్మ నన్ను లేటు ఎందుకు ఐయిన్ది అనే స్థితి లో లేదు.
విజయ్ ఏమి ఆలా ఉన్నావ్ అంటాడు, ఏమి లేదు కొద్దిగా కాళ్ళ నొప్పులు నడుం నొప్పి అంటుంది…ఎప్పటి లగే అంటుంది.
నాన్న అమ్మకు వేడి నీళ్లు పెట్టి , హోటల్కు వెళ్లి భోజనం తెచ్చాడు..
ముగ్గురం తిని పడుకున్నాను.

రాత్రి 2 గంటల సమయంలో కొద్దిగా శబ్దం వస్తుంది , మళ్ళిన అని డౌట్ తో చూసా అమ్మ పూర్తిగా నిద్ర పోతుంది. నాన్న అమ్మ కాళ్ళు పిసుకుతున్నాడు , తరువాత నైటీ లేపి వెన్న పట్టిస్తున్నాడు …….

క్లారిటీ అంటున్నారు…..ఇక్కడ….
నౌ మహీంద్రా ఏజ్ 19 ,,,,భారతి 38 విత్ 4 బిజినెస్ పార్టేర్నెర్స్…. శేఖర్, మాధూ, ప్రసాద్, ఎన్. రెడ్డి

కానీ భారతి ఫ్లాష్ బ్యాక్ కావాలిగా
1 ఫణి –భారతి 18
2 .శర్మ,అభిరాం అనిద్,యాష్ —భారతి 18
3 విజయ్–భారతి 20
4 బాబాయ్,అండ్ ఫ్రెండ్స్—భారతి 24 -25.

x ఇక్కడ శేఖర్, మాధూ, ప్రసాద్, ఎన్. రెడ్డి—భారతి… 39

మీము ఉండేది ఒక అపార్ట్మెంట్ లో.సింగల్ బెడ్ రూం. విజయ్ బిజినెస్ లో ఉన్నాడు……నేను (మహీంద్రా )స్కూల్ కి వెళ్తున్నాను…
రాత్రిళ్ళు గడుస్తున్నాయి…..ఒకరి తరువాత ఇంకొకరు…ఎవరెవరో …. “””అమ్మ ది “””రుచి చూసి””””” దాటుతున్నారు””””…

అపుడు నాకు వయసు 10 అనుకుంట .. మా కింద ఫ్లాట్ లో అపార్ట్మెంట్ ఒనేర్స్ ఉంటారు. అమ్మ పద్మ…కొడుకు నాగరాజు మనవడు శివ ..

మా అపార్ట్మెంట్ ఓనర్ నాగరాజు వయసు 45 , నేషనల్ వాలి బాల్ ప్లేయర్ ….మంచి బాడీ హైట్ 6 .0 . …..డబ్బులు లు బాగా సంపాదించి రియల్ స్టేట్ లో ఉన్నాడు…వాడి కొడుకు శివ 22 ..వీడు ఫుట్ బాల్ ప్లేయర్ గా ఆడుతున్నాడు. హైట్ 6 .2 .

నరరాజు అమ్మ….. పద్మావతి….వయసు తక్కువే కానీ…పనికి రాకుండా చేసారు ఎవరో అనుకుంట…
నాగరాజు భార్య సరోజ…విడాకులు ఇచ్చి…పుట్టి ఇంటికి వెళ్ళింది…..కారణం నాగరాజు
శివ రోజు పద్మ ను దెంగుతున్నారు…& శివ బలవంతం గా సరోజ ను అనుభవించాడు.

నాగరాజు భార్య సరోజ…విడాకులు ఇచ్చి…పుట్టి ఇంటికి వెళ్ళింది…..కారణం నాగరాజు
శివ రోజు పద్మ ను దెంగుతున్నారు…& శివ బలవంతం గా సరోజ ను అనుభవించాడు.

పద్మ రోజు మధ్యాహ్నం మా ఇంటికి వచ్చి యోగ క్షేమాలు అడిగి వెళుతుంటది. మా అమ్మ భారతి అప్పుడపుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి వస్తుండేది. కొన్నిసార్లు నన్నుకూడామహీంద్రా
తీసుకు పోయేది,,

నేను గేమ్స్ తరువాత స్కూల్ నుండి వచ్చే సరికి 6 ,30 అవుతుంది…..
మా అమ్మ ప్రతి రోజు (సోమవారం to శనివారం) సాయంత్రం చాల నీరసంగా ..కాళ్ళ నొప్పులొతో తియ్యగా ములుగు తూ ఎవరినో తిడుతూ (మెచ్చుకుంటూ )…సోఫాలో కూర్చుంటాది..
అమ్మ : ఐనా నాకు బుద్ది ఉండ్డడు , ,,,”””’వాడు చేయి పట్టుకుంటే నే, ””
“””నేనే లంగా ఎత్తా”””… అబ్బా నడుం నొప్పి ..కుళ్ళ బొడిచారు రో అని….

“””అమ్మ””””: “”””పద్మ లంజ అంతా చేసింది..దానిది (పూవు ) పనికి రాకుండా చేసారని
నా ది “””””తెరిచింది””””””.
అ : లంజ కొడుకు లు ఇద్దరు దెంగిన..”””ఐదుగురు””””దెంగినట్లు ఉంది…
అ : ఎక్ససైజ్ బాడీ లు ఇద్దరివీ. .అనుకున్న”””” వెనుక కూడా పగల కొడతారని””””..
అ: సరోజ వీరి ఇద్దరికీ “”””ఒంగలేక, “”కాళ్ళు లేపలేక “””వెళ్ళిపోయింది.
“””” నేను( నాది ) కాబట్టి తట్టుకున్నా…శివ గాడి ఊపులకు ,,,

నాకు (మహీంద్రా ) అర్తం అవుతుంది …ఎవరో అమ్మ ను ఎక్కుతున్నారని….అమ్మ బావి
పూడిక తీస్తున్నారు…ఎవరు…అని నా డౌట్..

పద్మ రోజు మధ్యాహ్నం మా ఇంటికి వచ్చి యోగ క్షేమాలు అడిగి వెళుతుంటది. మా అమ్మ భారతి అప్పుడపుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి వస్తుండేది. కొన్నిసార్లు నన్ను కూడా తీసుకు పోయేది,,
నాగరాజు ఫ్లాట్ త్రి బెడ్ రూం ,హాల్ , సెపెరేట్ బాత్ రూమ్స్, కిచెన్,””””””బుక్స్ ర్యాక్స్ “””కూడా ఉన్నాయి.

మరుసటి రోజు ఎవరా మనిషి కనిపెటాలి అని అనుక్కునా..
ఎలా..ఎలా…
ప్లాన్ వేశా స్కూల్ నుండి లంచ్ తరువాత నేరుగా అపార్ట్మెంట్స్ వచ్చా..సమయం..1 ; 00 .
మా ఆపోజిట్ ఫ్లాట్ లో టేబుల్ టెన్నిస్ రూం లో చిన్న పిల్లతో ఆడుకుంటున్న..ఇంటికి పోలెద్దు ,మా ఫ్లాట్ నీటు గా కనిపిస్తుంది.
సమయ, 1 :౩౦ ఇంకా ఎవ్వరు మా ఇంటి వైపు రాలేదు,,

సమయం 1 ;45
గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ పద్మ వాకిలి తెరిచి బయటికి నెమ్మదిగా వచ్చింది… నాగరాజు శివ బయటికి వచ్చారు లుంగీలతో…
పద్మ నెమ్మదిగా మా ఇంటివైపు వెళ్లి డోర్ కొట్టింది.. అమ్మ భారతి డోర్ ఓపెన్ చేసింది..పద్మ లోనికి వెళ్ళింది…డోర్ క్లోజ్ …

పది నిమిషాల తరువాత…
మా ఇంటి డోర్ ఓపెన్ అయింది.అమ్మ కలర్ ఫుల్ గా రెడీ అయి బయటికి వచ్చింది పద్మ తో…
..
వాళ్ళు డోర్ క్లోజ్ చేసి , కిందకి నడిచారు…
చెప్పుల శబ్దం విని నాగరాజు శివ,,, లోనికి వెళ్లారు…వెంటనే అమ్మ భారతి, పద్మ కిందికివచ్చి లోనికి వెళ్లారు…టైం 2 అంటే అమ్మను దెంగెడి ఒక్కడు కాదు ,,,ఇద్దరు.

డోర్ క్లోజ్,,,టైం 2 “””అమ్మ వి శారీ సళ్ళు గుద్ద, పిర్రలు తొడలు నలుపుతుంటారు””””…నా ఊహ
టైం 3 డోర్ ఓపెన్ కాలేదు…”””అమ్మ వి కాళ్ళు లేపి పూకు కు పోటు వేస్తుంటారు “””…నా ఊహ..
టైం 4 డోర్ ఓపెన్ కాలేదు… “””అమ్మ ని వొంగో బెట్టి పిర్రలు చీల్చి పూకు లో పూడిక తీస్తుంటారు…నా ఊహ
టైం 5 డోర్ ఓపెన్ కాలేదు…”””అమ్మ కు వెనుక పోటు “””నా ఊహా
టైం 5 ;30 డోర్ ఓపెన్ కాలేదు”””ఒకేసారి రెండు “””పోట్లు
టైం 6 డోర్అ ఓపెన్ అయింది.
శివ లుంగీ తో కండలు తిరిగినా బాడీ తో బయటికి వచ్చాడు..అమ్మ నైటీ వేసుకుని బయటకు వచ్చింది…చీర మాయం..పద్మ కూడా వచ్చింది..
అమ్మ , పద్మ..మా ఇంటికి నడిచారు..శివ మీసం మెలేసాడు…అమ్మ వాడి బాడీ చూసి నువూతు సిగ్గు పొందుతుంది…

తరువాత అమ్మ, పద్మ మా ఇంటికి కుంటుకుంటూ వెళ్లారు…శివ లోనికి వెళ్ళాడు…..

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *