అమ్మ తో అందరు 26

అమ్మ తో అందరు 26 నేను : హల్ లోనికి వెళ్ళాను…..అమ్మ ఇల్లు సర్దుతుంది…నాన్న పేపర్ చదువు తున్నాడు.
నేను : “””అమ్మ అమ్మ …నాది ఎలా ఉంది అన్నాను””””?
అమ్మ :”””” బాగానే ఉంది …అంది””””.
నేను : “”””మరి సైజు అన్నాను”””….
అమ్మ : “””””బిర్రుగానే ఉంది …..సరిపోతుందిలే “””….అంది.

సుల్తానా నావైపు చూస్తూ …బెడ్ దగ్గరికి వచ్చింది.
నేను : ఇదేనా ఇంగ్లీష్ సినిమా అన్నాను ….
సుల్తానా : అంటే నువ్వు మొత్తం చూసావా ...”“”మీ అమ్మది”“”.
నేను : చాల సార్లు ….అన్నాను ….”””కానీ నాది అమ్మ కి రుచి చూపించ లేదు””అన్నాను
సుల్తానా: ఎలా రా …”””కన్నతల్లి కదా””” … ఎలా..?.
నేను : “”‘కాళ్ళు చీల్చి పెడితే ..లోనికి పోదా అన్నాను””” …నాది చూపిస్తూ ….
సుల్తానా: లోనికి పోతుంది ….కానీ మీ అమ్మ ఒప్పుకోవాలిగా కాళ్ళు చీల్చడానికి ....

నాన్న కు మా మాటలు అర్థం కావు ….
నేను రోజు జిమ్ చేసి…ఫిజిక్స్ మైంటైన్  చేస్తున్నాను ….నాది రోజు రోజుకి కొదిగాలావు అవుతుంది….నాన్న నాలోని మార్పుని  గమనిస్తున్నాడు.

ఓరోజు నాన్న హల్లో కూర్చున్నాడు.
అమ్మ కిచెన్ లో వంట చేస్తుంది ……నేను నీళ్లు తాగడానికి కిచెన్ లోనికి వెళ్ళాను. ..
నాన్న మా వైపు చూస్తున్నడు………….
నేను అమ్మ దగ్గరికి  వెళ్లగానే …..అమ్మ గుద్ద వెనక్కి జరిపి ….నాకు ఒత్తింది…..నేను అమ్మ పిర్రల పై ఒత్తి …నీళ్లు తాగి వచ్చాను.

ఈ సారి నీళ్లు తాగాడనికి నాన్న వెళ్ళాడు……అమ్మ అలవాటు ప్రకారం….గుద్ద ను వెన్నక్కు జరిపి ఒత్తింది…..రెస్పాన్స్ రాలేదు....

నాన్న ……….వెంటనే  వెనక్కి  వచ్చాడు హల లోనికి ……ఆలోచిస్తున్నాడు.
భారతి ఎందుకు అలా  గుద్ద రుద్దుతుంది నాకు ….మహి కి కూడా అలానే రుద్దుతున్నదా…..ఏమో అని ఆలోచిస్తున్నాడు.

నేను  హల లో కూర్చునా ……………..

నాన్న నా  వైపు చూస్తున్నాడు ….అదో రకంగా…
నేను  అమాయకంగా ………కూర్చున్నాను.

నాన్న …మహి ఒకసారి  కిచెన్ లోనికి వెళ్లి ….గ్లాస్ నీళ్లు తీసుకురా …అన్నాడు.

నేను ఆలోచించ ……………..ఎందుకు నాన్న ఆలా అన్నాడు అని………………

నాన్న …..అమ్మ వైపు చూస్తున్నాడు….అమ్మ చీరలో గుద్ద వెనక్కి జరిపి వంట చేస్తుంది.
నాకు అర్థం ఐనది….నాన్న ఆలోచన…..

అమ్మ   ఖచ్చితంగా నా దాన్ని రుద్దుతుంది….మరి డాడీ రెస్పాండ్ ఎలా ఉంటది…..
నేను ఆలోచించా …..నాన్నను  CON FUSE చేసి…..మాయ మాటలు చెప్పి …..గందర గోలంచేసి …..ఒప్పిస్తే……………..అమ్మను నాన్న ముందే  గుద్ద వచ్చు … అనుకున్నాను.

 నాన్న  గట్టిగా …ఏమి ఆలోచిస్తున్నావు ….వెళ్లి మంచి నీళ్లు తీసుకురా అన్నాడు.

ఒక నిమిస్యం నాన్న అని బెడ్ రూమ్ లోనికి వెళ్లి………….నేను  లోన డాయెర్  తీసి వేసి  షాట్ వేసుకున్న ……   ఇప్పుడు నాది ..బాగా లేచి ఉంది …పైకి .
 
నేను వెంటనే హల లో నికి వెళ్ళ…..నాన్న నాది  చూసి….అబ్బో అనుకున్నాడు.
నేను  నీళ్లు తేవడానికి  కిచెన్ లోనికి వెళ్లనూ………..
అక్కడ అమ్మ నిల్చును వంట చేస్తుంది………..
అమ్మ నేను రావడం చూసి………….హల వైపు వైపు చూసింది ……నాన్న పేపర్ అడ్డం పెట్టుకున్నాడు……(ఈ విషయం అమ్మ కు తెలియదు.)

నేను నార్మల్ గా కిచెన్ లోనికి వెళ్ళాను ….నాన్న నా వైపు చూస్తున్నాడు.
నేను అమ్మను క్రాస్ చేసి వెళ్లి …గ్లాస్ నీళ్లు తాగి…… మళ్ళి  హల వైపు నడుస్తున్న……

నేను అమ్మ ను క్రాస్ చేసి వెళ్తుంటే….అమ్మ చేతులు వెనక్కి పెట్టి నా నడుం  పట్టుకుని దగ్గరికి లాక్కుని గుద్దకు ఒత్తుకుంది….గట్టిగా ...

నేను  నీళ్లు తేవడానికి  కిచెన్ లోనికి వెళ్లనూ………..
అక్కడ అమ్మ నిల్చును వంట చేస్తుంది………..
అమ్మ నేను రావడం చూసి………….హల వైపు వైపు చూసింది ……నాన్న పేపర్ అడ్డం పెట్టుకున్నాడు……(ఈ విషయం అమ్మ కు తెలియదు.)

నేను నార్మల్ గా కిచెన్ లోనికి వెళ్ళాను ….నాన్న నా వైపు చూస్తున్నాడు.
నేను అమ్మను క్రాస్ చేసి వెళ్లి …గ్లాస్ నీళ్లు తాగి…… మళ్ళి  హల వైపు నడుస్తున్న……

నేను అమ్మ ను క్రాస్ చేసి వెళ్తుంటే….అమ్మ చేతులు వెనక్కి పెట్టి నా నడుం  పట్టుకుని దగ్గరికి లాక్కుని గుద్దకు ఒత్తుకుంది….గట్టిగా …

నా మొ** అమ్మ గుద్దకు గట్టిగా వోత్తుకుంటుంది…..
అమ్మ …..నా వైపు చూసి….కాసేపు రుద్దుకో ….అని సైగ చేసింది.

నాన్న మమ్మల్ని గమనిస్తున్నాడు.
నేను అమ్మ లంగా పైకి ఎత్తి ….అమ్మ పిర్రల పై గట్టిగా  రుద్దుతున్నాను….లాగి ముందుకు తోస్తున్నాను.

నేను చేతులు ముందుకు చాచి ….అమ్మ పూకు పై పెట్టి ఒత్తాను…………గట్టిగ…దానికి అమ్మ అహ్హ్ అహ్హ్ అని  అరిచింది.

నాన్న వెంటనే భారతి అని గట్టిగా అరిచాడు……..నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావో …తెలుసా అని.
అమ్మ ఒక్కసారిగా కంగారుతో ….ఏడుపు మెహం పెట్టింది.

నాకు  విజయ్ ని CONFUSE  చేయగలను అని గట్టి నమ్మకం.
నాన్న కోపంగా  కిచెన్ లోనికి వచ్చి అమ్మ వైపు చూస్తున్నాడు….అమ్మ తన చీర ను సర్దుకుంది నీటుగా……..

అమ్మ : అది కాదు అంది ఎదో చెప్పబోయింది.
నాన్న : గట్టిగా కాసురుకున్నాడు. ….ఒంగొని   ఏమి నేర్పిస్తున్నావ్ వాడికి …అని.
నేను : పక్కనే అమ్మను చూసి నవ్వు కుంటున్నాను……….

నాన్న నా వైపు తిరిగి …దాని లంగా లేపి ఏమి పెడుతున్నావ్ అని…

అమ్మ …ఏడుపు మొహం పెట్టింది…………..నేను అమ్మ  కు కన్ను కొట్టి………..
నేను నాన్న తో ……. ప్రతి రోజు ఇలాగె చేస్తాం అన్నాను.

నాన్న అమ్మ ఇద్దరు ఆశ్చర్యం తో నా వైపు చూసారు…………
నేను : ఇది యోగ లో ఒక భాగం …….నాన్న అన్నాను.
నాన్న నా వైపు చూసి…..ఎలా అన్నాడు.

అమ్మ ఉదయానే నీకు నాకు వంట చేస్తుంది….అమ్మ కు టైమ్ ఉండదు …కాబట్టి  కిచెన్ లో అమ్మ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది అన్నాను.
అమ్మ …అవును ఔను  అంది.
నాన్న …………అయోమయంగా ఉన్నాడు.

నేను అమ్మ కు హెల్ప్ చేస్తున్నాను ….దేని పేరు BACK  PRESS ( తెలుగు లో వెనుక రాపిడి )…
దీని వల్ల తొడల నొప్పి  కండరాల నొప్పి తగ్గి పోయి   …..పువు లో జిల  పెరుగుతుంది అన్నాను.

నాన్న అయోమయానికి అమ్మ నవ్వు కుంటుంది …
నాన్న : మరి రాడ్ తో రుద్డుతే లోనికి పోదా ….అన్నాడు.
నేను అమ్మ ను..వెన్నకి తిప్పి …..ఒంగోమన్నాను….అమ్మ ఆశ్చర్యంగా ఒంగింది….ఎందుకు అన్నట్లు .. 
నేను అమ్మ చీరను లంగా తో సహా పైకి లేపా………అమ్మ తొడలు నున్నగా కనిపిస్తున్నాయి….అమ్మ పింక్ కలర్ డ్రాయేర్   వెసుకుంది ..అమ్మ  నావూ తుంది నా డైర్యానికి….
నేను షాట్ పైనే ఉన్నాను….అమ్మ నడుం పట్టుకుని ముందుకు ఒత్తాను …నాన్నకు చూపిస్తూ 
నేను : లోనికి పోయిందా …అన్నాను.
నాన్న లేదు పోలేదు 
(అమ్మ : కొద్దిగా డ్రాయేర్ తీసి తోస్తే….పోతుంది అని నవ్వు కుంది )
నేను అమ్మ కు కన్ను కొట్టాను…నవ్వుతూ 

నేను అమ్మ కాళ్ళు ఎడం చేయమన్నాను…….అమ్మ కాళ్ళు ఎడం చేసింది …
నేను కొద్దిగా వెనక్కి లాగి …. ముందుకు  గుద్దాను.
నేను లోనికి దూరిందా …అన్నాను .
నాన్న : లేదు దూరలేదు ..అన్నాడు 
(అమ్మ : కొద్దిగా ఆయిల్ పోసి గుద్దామను…..మొత్తం దూరుతోంది…అని నవ్వుకుంది )

నేను : ఇది యోగ లో ఒక ప్రక్రియ నాన్న ….అమ్మ కు నువ్వు చేపించవు …అందుకే నాతో చేపించుకుంటుంది అమ్మ అన్నాను….

నాన్న : పూర్తిగా CONFUSE  అయ్యాడు…నాన్న వచ్చి హల  లో కూర్చున్నాడు.
నేను : అమ్మ తో ….వీడు ఎంత అమాయకుడు అన్నాను….
అమ్మ : వెదవ…నోరుమూయి….అంది.
నేను : లేకపోతె….పెళ్ళాం లంగా లేపి  రుద్ది ….యోగ అంటే నమ్ముతున్నాడు అన్నాను.

నేను అమ్మ హల లోనికి వచ్చాము .
నాన్న ఇంకా అయోమయం లో ఉన్నాడు.

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *