అమ్మ తో అందరు 25

telugu sex stories అమ్మ తో అందరు 25 మరుసటి రోజు ఉదయం  9  గంటలు .

కిర్ కిర్ మని శబ్దం వస్తుంది…నేను లేచి చూశా…నాన్న నా మంచం బోల్ట్లు బిగిస్తున్నాడు.
అమ్మ కిచెన్ లో ఉంది.
నేను : ఏమైంది నాన్న అన్నాను …?
నా మాట విని అమ్మ బెడ్ రూమ్ కి వచ్చింది.

నాన్న : ఒక రాత్రికే లూస్ చేసావ్ అన్నాడు? 

నేను : అమ్మ వైపుచూశా …
అమ్మ : తన చేయి  పువ్వు పై ఒత్తుకుంది…
నేను : లేదు నాన్న …..మెల్లగా నే చేశా అన్నాను .
నాన్న :  రోజు ఇలా చేస్తే….పక్కన పడ  వెయ్యాలి  ఇది తెలుసా …అన్నాడు.
నేను : లేదు నాన్న ….వద్దు నాన్న అన్నాను ….

నాన్న : సరే సరే …ఇప్పుడు నట్లు  బిగించాలేఅన్నాడు.
నేను : నట్లు ఏంటి అన్నాను….
అమ్మ : అమ్మ కలుగ చేసుకుంటూ …నిన్న రాత్రి నువ్వు చేసినా ఎక్స్ సైజ్ కి మంచం లూస్ అయిన్ది అంది.
నేను : మంచమే కదా అనుకుని….ఊపిరిపీల్చుకున్న …

నేను స్నానాకి వేళ్ళ అమ్మ నాన్నాదేనిగురించో మాట్లాడు కుంటున్నారు….

అమ్మ  నాన్న తో…
అమ్మ : నువు  సక్రమంగా చెయ్యవు…నెను ఎవరినైనా పెట్టుకుంటా అంది.
నాకు అని రెండు అర్థాలు గా వినిపిస్తున్నాయి…

నేను : ఇది  ఎవరినైనా పెట్టుకుంటా అని డైరెక్ట్ గా అడుగుతుంది .

నాన్న : కొద్దీ రోజులు ఓర్చుకో …..తరువాత…నేనే పెట్టిస్తా….అన్నాడు.
అమ్మ : ఎన్ని రోజులు వాళ్ళతో వీళ్ళతో చేయించుకోవాలి …..ఒకరు ఇంట్లో ఉంటె ఎప్పుడైనా ఎంత సేపైనా చేయించుకోవచ్చు.అంది.

నేను :ఇది ఏమి చేపించుకుంది అనుకున్న ..

నాన్న : కరెక్ట్ …కానీ నాకు ఓపిక లేదు  అన్నాడు.
అమ్మ : నా వాళ్ళ కాదు….ఈ రోజు నుండి నాకు ఒకరైనా ఇంట్లో చేయాల్సిందే అంది.
నానా : నా వైపు వచ్చి  ….వీడు ఓకేనా అన్నాడు.

అమ్మ : సరే..కానీ నేను ఎంత సేపు చెపితే …అంత సేపు చేయాలి అంది.
నాన్న : సరే …నేను వీడితో దగ్గర ఉంది చేపిస్తా  అన్నాడు.

నేను : నాన్న  తో ఏమి చెయ్యాలంట అన్నాను అమ్మ వైపు చూస్తూ  ………….
నాన్న : హల లో  కూర్చుంటూ ఇంటి పని వంట పని సాయం చేయాలంట… అన్న్నాడు
అమ్మ నాకు ఎదురుగా….నాన్న కు వెనకాల ఉన్నది . 

నేను : పని మనిషి కోసం అని అనుకున్న…..
నేను : ఏమి పని చెయ్యాలి నాన్న అన్నాను .

నాన్న : పూల కుండీల దగ్గర గడ్డి మొలిస్తే….క్లీన్ చేయాలి అంది.
నేను : అమ్మ వైపు చూసా …అమ్మ వెనక్కి తిరిగి పిర్రలు చూపించింది. 
నేను : సరే ..నాన్న అన్నాను .

నాన్న : మీ అమ్మ కు చపాతీ పిండి పిసకాలి అన్నాడు.
నేను:  అమ్మ వైపు చూశా…అమ్మ  చీర తప్పించి ….రెండు సళ్ళను  చూపించింది.
ఎలా నాన్న అన్నాను ..
నాన్న : పిండిలో కొంత నూనె పోసి….ముద్దగా చేసి…పిడికిలితో పిసకాలి అన్నాడు.

నాన్న : మీ అమ్మ గ్రైండర్ లో రాడ్ పెట్టి  పప్పు  రుబ్బాలి అన్నాడు…
నేను అమ్మ వైపు చూసా….అమ్మ చేత్తో   తొడల మధ్యలో ఒత్తుకుంది గ్రైండర్ వైపు చూపిస్తూ 
ఎలా నాన్న అన్నాను 
నాన్న : ముందు రాడ్ గ్రైండర్ లో పెట్టి …కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి….రాడ్ ముందుకు …వెనక్కి అను ….
నేను : అలా అంటె………..
నాన్న : గ్రైండర్ లో కొద్దోగా గ్యాప్ వస్తుంది….తరువాత….గట్టిగా రుబ్బు అన్నాడు.

నాన్న: రోకలి తో కారం దంచు అన్నాడు .
ఎలా అన్నాను …అమ్మ వైపు చూస్తూ ….దానికి అమ్మ వెనక్కి తిరిగి పిర్రలు చీల్చింది.
నాకు ఒకసారి పైకి లేచింది.
నాన్న : హోల్ లో రోకలి పెట్టి ….గట్టిగా కొట్టు అంతే…అన్నాడు.

నేను : నా పోటుకు రోలు పగిలి పొతే అన్నాను ….దానికి అమ్మ నా   రోలు  ఎక్కువ వాడలేదు….బిర్రుగానే ఉంది…ఏమి కాదు అంది…

నాన్న: రోకలి తో కారం దంచు అన్నాడు .
ఎలా అన్నాను …అమ్మ వైపు చూస్తూ ….దానికి అమ్మ వెనక్కి తిరిగి పిర్రలు చీల్చింది.
నాకు ఒకసారి పైకి లేచింది.
నాన్న : హోల్ లో రోకలి పెట్టి ….గట్టిగా కొట్టు అంతే…అన్నాడు.

నేను : నా పోటుకు రోలు పగిలి పొతే అన్నాను ….దానికి అమ్మ నా   రోలు  ఎక్కువ వాడలేదు….బిర్రుగానే ఉంది…ఏమి కాదు అంది…

నేను నాన్న తో 
నేను అమ్మకు సాయం చేసి పెడతాను అని ముందే  నేను చెప్పను…కింద బూజు దులుపుతా…పప్పు రుబ్బడం…రోకలి తో దంచడం….పిండి పిసకడం ..అని అన్నాను .

నాన్న అమ్మ వైపు చూసాడు…సమాధానం కోసం …
అమ్మ ఏమనిన్ది అన్నాడు నాన్న…

అమ్మ “”‘ నిది చిన్నది…..లేప లేవు….కొట్ట లేవు…అని పక్కన పెట్టింది నన్ను.

నాన్న ”’వాడు ఇప్పుడే  ఫీల్డ్ కు వస్తున్నాడు…నెమ్మదిగా చేపించుకో అని అన్నాడు..

అప్పటికి సమయం ఉదయం 10 
అమ్మ నాకు  పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. నాన్న అమాయకత్వం నాకు జాలి వేసింది….
నేను ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా ఆలోచించా….అమ్మ కి యావ ఎక్కువా….. నాన్న కు లేవదు…
నేను మెల్లగా అమ్మ ను మచ్చిక చేసుకుని….పూర్తిగా ర్యాంకు మొగుడిగిని కావాలి అని ఆలోచిస్తున్న.

అమ్మ  మాట్లాడేటివి నాకు రెండు అర్థాలు…వినిపిస్తున్నాయి…

నాన్న నేను  అమ్మ టిఫిన్ కు కూర్చున్నాం …..
అమ్మ వడ లు వేసింది……ప్లేట్ లో …
నాన్న వడ మాములుగా ఉంది మధ్యలో గ్రుందని బొక్క..

నేను : అమ్మ వడ కు  బొక్క  చాలా  చిన్నగా ఉంది….
నాన్న : మమ్మల్ని పటించుకోలేదు………………..
అమ్మ : నా బొక్క చాలా చిన్నదే….
నేను : మరి ఎలా…అన్నాను.
అమ్మ : బొక్కలో రసం పోసి…………రెండ్ వేళ్ళ చీల్చు …..అంది.
నేను :…నేను నీ దాన్ని పెద్దది చేస్తాలే చూడు అన్నాను ….

ఇలా నేను అమ్మ తో రోజు సరదాగా గడుపు తున్న ………..
మళ్లీ మామూలు రోజులు మొదలయ్యాయి ……….
అమ్మ ఫైనాన్షియర్ గా డ్యూటీ లో జాయిన్ ఐనది.

అవకాశం దొరికినపుడు నేను అమ్మ కు పోటు వేస్తున్న…
కానీ అమ్మ ను పూర్తిగా నా సొంత  చేసుకోలేక పోయా…..
కారణం అమ్మ అక్కడ పని చేస్తుంది…డబ్బు కోసం …
నేను ఇంకా జాబ్ చేయడం లేదు…..

అపార్ట్మెంట్ మెంబెర్స్ అవకాశం దొరికి నప్పుడు అమ్మ ను కుముతున్నారు ఒకరి తరువాత ఒకరు…
వాళ్ళను కంట్రోల్  చేయడం నా వాళ్ళ కావడం లేదు.

నేను ఉదయాన్నే స్కూల్ కి వెళ్తా……విజయ్ 10  కి ఆఫీస్ కి వెళ్తాడు.
మధ్యాహ్నం 12 కు అమ్మ కు డ్యూటీ …..
నాయుడమ్మ టైం టేబుల్ సెట్ చేస్తుంది…ఎవరి దగ్గర ఎంత సేపు…..అని…….డోర్ డెలివరీ సిస్టమ్……… 

అమ్మ ఫైల్ చేత్తో పట్టుకుని ………..నీటుగా జిల్లా కలెక్టర్ లెవెల్ లో లోనికి  వెళ్తుంది.
అక్కడ దీని  లంగా లేపి ….బాగా దెంగి   దెంగి బయటికి   పంపిస్తారు.
తరువాత ఇంకో ఇంకో ఇంటికి…….సిస్టమ్ నీటుగా ….ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.
నేను సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేసరికి  అమ్మ నీలిగిపోయి …బొట్టు చెరిగి …పూలు నలిగి నడుం దగ్గర కాట్లు…. అప్పు డప్పుడు జాకెట్ చిరిగి ఒక లంజ లా సోఫా పది ఉంటది

అప్పుడప్పుడు అద్రరాత్రి  …..
ఎవరైనా వస్తే……డోర్ తెరిచి …..దోమతెరలో …చీర లేపి వాళ్ళతో పడుకుంటది.

నేను ఉదయాన్నే స్కూల్ కి వెళ్తా……విజయ్ 10  కి ఆఫీస్ కి వెళ్తాడు.
మధ్యాహ్నం 12 కు అమ్మ కు డ్యూటీ …..
నాయుడమ్మ టైం టేబుల్ సెట్ చేస్తుంది…ఎవరి దగ్గర ఎంత సేపు…..అని…….డోర్ డెలివరీ సిస్టమ్……… 

అమ్మ ఫైల్ చేత్తో పట్టుకుని ………..నీటుగా జిల్లా కలెక్టర్ లెవెల్ లో లోనికి  వెళ్తుంది.
అక్కడ దీని  లంగా లేపి ….బాగా దెంగి   దెంగి బయటికి   పంపిస్తారు.
తరువాత ఇంకో ఇంకో ఇంటికి…….సిస్టమ్ నీటుగా ….ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.
నేను సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేసరికి  అమ్మ నీలిగిపోయి …బొట్టు చెరిగి …పూలు నలిగి నడుం దగ్గర కాట్లు…. అప్పు డప్పుడు జాకెట్ చిరిగి ఒక లంజ లా సోఫా పది ఉంటది

అప్పుడప్పుడు అద్రరాత్రి  …..
ఎవరైనా వస్తే……డోర్ తెరిచి …..దోమతెరలో …చీర లేపి వాళ్ళతో పడుకుంటది.

నేను అమ్మ ను డిస్టర్బ్ చేయడం లేదు…………..అమ్మే తనంతట తానే అవకాశం ఇస్తుంది నాకు…..ముందు పూవు ను నలుపుతున్న……కానీ వెనక బొక్క అవకాశం రావడం లేదు.
రాత్రి ఇంటికి ఎవరైనా వస్తున్నారంటే…..నాతో మాములుగా మాట్లాడతాది.  నాకు అవకాశం ఇవ్వదు.
ఎవ్వరు రాకపోతే …..నాకు లైన్ వేస్తది…..డబల్ మీనింగ్ డైలాగ్ మాట్లాడతాది.

నేను అమ్మ కు రెస్పెక్ట్  తగ్గించా…..నాన్న ఇంట్లో ఉంటె …..అమ్మ అమ్మ అని పిలుస్తా,
నాన్న బయటికి వెళ్తే……అమ్మ ను ………..ఏమే…ఒసేయ్….బలిసిందా………..అని తిడుతున్నాను….అమ్మ కూడా నా మాటలను ఎంజాయ్ చేస్తుంది….ఎరా మిండ గాఢ……పోటుగాడా….వేటుగాడా ……అని అన్ని డబల్ మీనింగ్ లో మాట్లాడుతుంది.

నాన్న కు మా మాటలు అర్థం కావు ….
నేను రోజు జిమ్ చేసి…ఫిజిక్స్ మైంటైన్  చేస్తున్నాను ….నాది రోజు రోజుకి కొదిగాలావు అవుతుంది….నాన్న నాలోని మార్పుని  గమనిస్తున్నాడు.

ఓరోజు నాన్న హల్లో కూర్చున్నాడు.
అమ్మ కిచెన్ లో వంట చేస్తుంది ……నేను నీళ్లు తాగడానికి కిచెన్ లోనికి వెళ్ళాను. ..
నాన్న మా వైపు చూస్తున్నడు………….
నేను అమ్మ దగ్గరికి  వెళ్లగానే …..అమ్మ గుద్ద వెనక్కి జరిపి ….నాకు ఒత్తింది…..నేను అమ్మ పిర్రల పై ఒత్తి …నీళ్లు తాగి వచ్చాను.

ఈ సారి నీళ్లు తాగాడనికి నాన్న వెళ్ళాడు……అమ్మ అలవాటు ప్రకారం….గుద్ద ను వెన్నక్కు జరిపి ఒత్తింది…..రెస్పాన్స్ రాలేదు….

అమ్మ వెంట్రుకలు విడదీసి ..కాళ్ళు చాచి సోఫా దగ్గర కూర్చుంది.
నేను అమ్మ కాళ్ళ మధ్యలో కూర్చున్న ..
అమ్మ : అమ్మ నన్ను దగ్గర తీసుకుంటూ … ఎరా మహి …నొప్పి తగ్గిందా అంది.
నేను : నొప్పి తగ్గింది ..కానీ ఇంకా ఎదో వెలతి అన్న…అమ్మ వైపు చూస్తూ….
అమ్మ : కింద చేత్తో ఒత్తుతూ … “”ఒక బొక్క లో కార్చావ్…..అన్ని బొక్కల్లో కారిస్తే””” …తృప్తి గా ఉంటది అంది.

నేను : అమ్మ వడిలో పడుకుంటూ……నాన్న ఉన్నప్పుడు నొప్పి వస్తే ఎలా అన్నాను.
అమ్మ: నాకు చెప్పు …కానీ మీ నాన్నకు తెలియనివ్వద్దు….

నేను : ఎలా చెప్పేది అమ్మ అన్నాను.
అమ్మ: ఏదయినా సైగ చేయి అంది….
నేను : ఎలా…దీని రుద్దు కోవాలన్న ….చేత్తో అన్నాను..
అమ్మ : సైగలు తెలియవు…కానీ లేపి పెట్టుకుంటావ్…దేన్నీ అంది.

నేను : నువ్వు చూపించు …ఎలా అమ్మ అన్నాను…
అమ్మ : ఎడమ చేయి బొటన వేలు చూపుడు వేలు సున్నాలా చుట్టి … కుడి చేయి చూపుడు వేలు లోనికి పెట్టు …అంది.

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *