అమ్మ తో అందరు 22

telugu sex stories అమ్మ తో అందరు 22 అప్పటికి సమయం రాత్రి 11 :30

నాన్న అటువైపు తిరిగి పడుకున్నాడు…
నేను మెల్లగా …హల లో నికి వెళ్ళాను..
అమ్మ దగ్గరగా కూర్చుని …తొడ పై చేయి వేశా ….
అమ్మ ; నేను చెప్పిన ఎక్స్ సైజు లు చేయి అంది మెల్లగా .
నేను .: మరి …….”””బెదురూమ్ లోకి వస్తావా “”””అన్నాను…
అమ్మ : వెంటనే “””ఇక్కడే ఎక్కుతావా””””” అంది…
కాసేపు నిశ్శబ్దం….

మరి కాసేపటికి ….బాత్రూం లోనుండి నీళ్ల శబ్దం వినపడుతుంది.
నేను మెల్లగా కళ్ళు తెరిచా….నేను బెదురూమ్ లో పడుకున్న….
సమయం ఉదయం 8 30
కింద చూసుకున్న నాకు దుప్పటి కప్పి ఉంది .నాకు అనుమానం గా ఉంది …రాత్రి అమ్మ కు చేసింది నేనేనా అని.

నాకు అయోమయం గా ఉంది. వెంటన్ దుప్పటి తీశా…….కింద రాడ్ కు డ్రాయేర్ తొడిగింది. రసం కారలేదు. …రాత్రి జరిగింది కల …లేక నిజామా …అంతా అయోమయం గా ఉంది.
వెంటనే హల్లోక్ వచ్చా …..అమ్మ నైటీలో ఉంది….అమ్మ అమ్మ అన్నాను .
అమ్మ : ఏమి మహి అంది.?
నేను : రాత్రి నేను ఎక్కడ పడుకున్న ? అన్నాను.
అమ్మ : నా వైపు చూస్తూ …..నీ బెడ్ రూమ్ లో పడుకున్నావ్ …ఎందుకురా అంది.
నేను: బెదురూమ్ కి వెళ్లి కిటికీ దగ్గర చూసా ….ఆరెంజ్ తొక్కలు లేవు.
నాన్న బాత్ రూమ్ నుండి బయటికి వచ్చాడు…
నేను : నాన్న ను సాక్ష్యం ఎలా అడగను….అనుకున్నాను.
వెంటనే బాత్ ఱొమ్ లో చూసా అమ్మ లంగా బ్రాలేవు.
డస్ట్ బిన్ వెతికా పూల కోసం …. కానీ పూలు కనబడలేదు.

అమ్మ చాల ప్రశాంతంగా ….సంతోషంగా ఉంది…
నాకు అనుమానంగా ఉంది…అమ్మ మీద….తాను అని తెలిసి నటిస్తుంది అనుకున్నా.
నెను ఎలాగైనా అమ్మతో సాక్ష్యం చెప్పించాలి అనుకున్న….

నేను : హల్ లోనికి వెళ్ళాను…..అమ్మ ఇల్లు సర్దుతుంది…నాన్న పేపర్ చదువు తున్నాడు.
నేను : “””అమ్మ అమ్మ …నాది ఎలా ఉంది అన్నాను””””?
అమ్మ :”””” బాగానే ఉంది …అంది””””.
నేను : “”””మరి సైజు అన్నాను”””….
అమ్మ : “””””బిర్రుగానే ఉంది …..సరిపోతుందిలే “””….అంది.
నేను : మరి కలర్ …అన్నాను.
అమ్మ : రాత్రి కదా వేసేది …కలర్ తో ఏమిపని అంది.?

నాన్న : దేని గురించి ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు అన్నాడు….
నేను అమ్మ వైపు చూసా ….ఏమి చెబుతుందా అని….
అమ్మ : వాడి లోయర్ కొత్తది కొన్నాడు…నేను తొడిగి చూసా…అంది….

నాన్న పేపర్ చదవడంలో నిమగ్నమయ్యాడు.

నేను : అమ్మ వైపు చూశా….
అమ్మ : ఏమి ఆలోచిస్తున్నావు అంది….
నేను : మెల్లగా …”””నిన్న పట్టిందా ..లోపల””” అన్నాను.

అమ్మ : మెల్లగా నాఎదురుగా వచ్చి ….శనగలు తిని తరువాత చేయి కడుకోవాలి అంది.””అంది.
నేను నాకు అర్థ్యం కాలేదు అన్నాను.
అమ్మ : .” అవకాశం వచ్చి నప్పుడు …బాగా దున్నాలి ….”””” తరువాత ”’మౌనంగా ఉండాలి”””అంది….
అమ్మ నాన్న వైపు చూసింది ….పేపర్ అడ్డం పెట్టుకుని చదువు తున్నాడు.

అమ్మ నా ఎదురుగా వచ్చి నైటీ ని నడుం వరకు లేపింది…సాక్ష్యం కోసం …
పసుపు లంగా…నేను కార్చినా మరకలు ….నడుం మీద పంటి గాట్లు కనిపించాయి.

నేను లేచి బెదురూమ్ లోనికి వెళ్ళాను …నిన్న రాత్రి జరిగిన దాన్ని గుర్తుకుతెచ్చుకోవడానికి ………………

నాన్న పేపర్ చదవడంలో నిమగ్నమయ్యాడు.

నేను : అమ్మ వైపు చూశా….
అమ్మ : ఏమి ఆలోచిస్తున్నావు అంది….
నేను : మెల్లగా …”””నిన్న పట్టిందా ..లోపల””” అన్నాను.

అమ్మ : మెల్లగా నా ఎదురుగా వచ్చి ….శనగలు తిని తరువాత చేయి కడుకోవాలి అంది.””అంది.
నేను నాకు అర్థ్యం కాలేదు అన్నాను.
అమ్మ : .” అవకాశం వచ్చి నప్పుడు …బాగా దున్నాలి ….”””” తరువాత ”’మౌనంగా ఉండాలి”””అంది….
అమ్మ నాన్న వైపు చూసింది ….పేపర్ అడ్డం పెట్టుకుని చదువు తున్నాడు.

అమ్మ నా ఎదురుగా వచ్చి నైటీ ని నడుం వరకు లేపింది…సాక్ష్యం కోసం …
పసుపు లంగా…నేను కార్చినా మరకలు ….నడుం మీద పంటి గాట్లు కనిపించాయి.

అప్పుడు నాకు అర్థం అయింది…….అమ్మ రెచ్చి పోయి చేపించుకుంది రాత్రి….ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది. నేను లేచి బెదురూమ్ లోనికి వెళ్ళాను …నిన్న రాత్రి జరిగిన దాన్ని గుర్తుకుతెచ్చుకోవడానికి ………………

అప్పుడు నాకు అర్థం అయింది…….”””అమ్మ రెచ్చి పోయి చేపించుకుంది రాత్రి….ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది”””. నేను లేచి బెదురూమ్ లోనికి వెళ్ళాను …నిన్న రాత్రి జరిగిన దాన్ని గుర్తుకుతెచ్చుకోవడానికి ………………

నిన్న సమయం రాత్రి 11 : 30
నేను మెల్లగా డోర్ తెరిచి …అమ్మ దగ్గరగా వచ్చి …ఏమి కావాలి అన్నాను అమ్మతో.
అమ్మ : మార్నింగ్ చెప్పిన ఎక్స్ సైజు లు చేయి అంది….దానికి నేను రూమ్ లోనికి వస్తావా అన్నాను .
అమ్మ : ఇక్కడే చేయి అంది…

అమ్మ దుప్పటి కప్పుకుంది…జుట్టు విడతీసి …పూలు పెట్టుకుంది. అమ్మ యద సంపద కనిపిస్తుంది….కాళ్లు మడిచి రెడీ గా ఉంది పోటుకు….

అమ్మ : ఏమి ఆలోచిస్తున్నావు అంది నా తొడ పై చేయి వేస్తూ….
నేను : ప్లేస్ సరిపోదేమో అన్నాను ….నాన్న ఎక్కువ బెడ్ పై ఉన్నాడు.అన్నాడు.
అమ్మ : శబ్దం చేయవద్దు అని…..నాన్న వైపు తిరిగింది…సళ్ళు మొత్తం నాన్నకు ఆనించింది….లంగా తొడ ల వరకు జరిపి ….కాలు నాన్న మీద వేసింది.

నాకు ఏమి అర్థం కాలేదు.
అమ్మ నా వైపు చూసి ….నాన్న లుంగీ లో చేయి పెట్టి ….గట్టిగా ఒత్తింది.
నాన్న వెంటనే …అమ్మ దుప్పటి లాకొన్ని ….అమ్మ ను పక్కకు తోసి…..ఒక చివర పడుకున్నాడు దుప్పటి కప్పుకుని …..

అమ్మ యద సంపద పూర్తిగా బయటపడింది ..వీధి లైట్ ల వెలుతుర్లలో

ఇప్పుడు సరిపోతుందా అంది నావూతు,,,
నేను వెంటనే బెడ్ పై చేరి….అమ్మ సళ్ళు పట్టుకుని గట్టిగ పిండాను…అమ్మ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అని శబ్దం చేస్తుంది….
అమ్మ : మ్మ్ మ్మ్ అని శబ్దం చేస్తుంది….అమ్మ ముచికలు కాసేపు చీకి ….అమ్మ వైపు చూసా…అమ్మ కళ్ళు రెండు మూసుకుంది.
అమ్మ కాళ్ళ పై ముద్దు పెట్ట ..మెల్లగా పెదాలను సప్పరించాను…అమ్మ మత్తుగా నన్ను గట్టిగా కార్చుకుంది.

ఆలా కాసేపు పెదాలు చీకిన తరువాత అమ్మ మెడ…వీపు…తొడలు అని ముద్దులు పెట్టాను.
అమ్మ మెల్లగా నా మొ ** ను పట్టుకుని ఉపింది.
నేను వెంటనే షాట్ తీసివేసి …అమ్మ తో మెల్లగా మాట్లాడాను.

నేను : అమ్మ కాసేపు డిప్స్ తియ్యనాఅన్నాను…..అమ్మతో.
అమ్మ : సరే అన్నట్లు తల ఊపుతూ…నోరు తెరిచింది….పడుకుని…
నేను : అమ్మ మీద కూర్చుని …ముందుకు ఒంగి …నోటికి అందించా…
అమ్మ : వెంటనే ఐస్ ఫ్రూట్ వలె నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతుంది….
నేను కొద్దిగా బయటికి తీసి నోటికి లోనికి పెట్టాను…ఆలా కసువు నోటిని దెంగాను .

అమ్మ అమ్మ అని పిలిచాను ….నేను .
ఏమి అంది.అమ్మ
నేను : మోకాళ్ళ మీద ఎక్స్ సైజు చేస్తా..అన్నాను.
అమ్మ : స్టార్టింగ్ మెల్లగా చేయి….అని పైకి లేచి మోకాళ్ళ పై ఒంగింది….అమ్మ తొడలు …గు **అంత లంగా కప్పింది…
నేను : మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని అమ్మ లంగా ను నడుము వరకు లేపి …..కొద్దిగా ముందుకు తోశా…నా రాద్ వెళ్లి …జి ** స్పాట్ కు తగిలింది.
అమ్మ : దాంట్లో కాదు రా అని నా వైపు చూస్తూ ….పిర్రను చీల్చి…నాది పట్టుకుని …కొద్దిగా లోపల సర్దుకుంది..
అమ్మ :: ఇంకా కానీ అంది…
నేను : మెల్లగా లోనికి కొట్ట….సగం దూరింది….కొద్దిగా బయటికి లాగి గట్టిగా కొట్టాను …మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అని అమ్మ అంది.
నేను : నడుం పట్టుకుని ..కాసేపు మెల్లగా చేశా …
అమ్మ : అలాగే…ఇంకొంచెం …ఇంకొంచెం అంటుంది.

అమ్మ అమ్మ అని పిలిచాను ….నేను .
ఏమి అంది.అమ్మ
నేను : మోకాళ్ళ మీద ఎక్స్ సైజు చేస్తా..అన్నాను.
అమ్మ : స్టార్టింగ్ మెల్లగా చేయి….అని పైకి లేచి మోకాళ్ళ పై ఒంగింది….అమ్మ తొడలు …గు **అంత లంగా కప్పింది…
నేను : మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని అమ్మ లంగా ను నడుము వరకు లేపి …..కొద్దిగా ముందుకు తోశా…నా రాద్ వెళ్లి …జి ** స్పాట్ కు తగిలింది.
అమ్మ : దాంట్లో కాదు రా అని నా వైపు చూస్తూ ….పిర్రను చీల్చి…నాది పట్టుకుని …కొద్దిగా లోపల సర్దుకుంది..
అమ్మ :: ఇంకా కానీ అంది…
నేను : మెల్లగా లోనికి కొట్ట….సగం దూరింది….కొద్దిగా బయటికి లాగి గట్టిగా కొట్టాను …మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అని అమ్మ అంది.
నేను : నడుం పట్టుకుని ..కాసేపు మెల్లగా చేశా …
అమ్మ : అలాగే…ఇంకొంచెం …ఇంకొంచెం అంటుంది.
అమ్మ అమ్మ అని పిలిచాను ….నేను .
ఏమి అంది.అమ్మ
నేను : మోకాళ్ళ మీద ఎక్స్ సైజు చేస్తా..అన్నాను.
అమ్మ : స్టార్టింగ్ మెల్లగా చేయి….అని పైకి లేచి మోకాళ్ళ పై ఒంగింది….అమ్మ తొడలు …గు **అంత లంగా కప్పింది…
నేను : మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని అమ్మ లంగా ను నడుము వరకు లేపి …..కొద్దిగా ముందుకు తోశా…నా రాద్ వెళ్లి …జి ** స్పాట్ కు తగిలింది.
అమ్మ : దాంట్లో కాదు రా అని నా వైపు చూస్తూ ….పిర్రను చీల్చి…నాది పట్టుకుని …కొద్దిగా లోపల సర్దుకుంది..
అమ్మ :: ఇంకా కానీ అంది…
నేను : మెల్లగా లోనికి కొట్ట….సగం దూరింది….కొద్దిగా బయటికి లాగి గట్టిగా కొట్టాను …మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అని అమ్మ అంది.
నేను : నడుం పట్టుకుని ..కాసేపు మెల్లగా చేశా …
అమ్మ : అలాగే…ఇంకొంచెం …ఇంకొంచెం అంటుంది…..
నేను అమ్మ సళ్ళు పట్టుకుని పిస్కుతూ …నడుం మెల్లగా ఊపుతున్నా….నేను పక్కన ఉన్న నాన్న వైపు చూశా.నాన్న అమ్మ ను నాకు అప్పగించి ..ప్రశాంతంగా నిదుర పోతున్నాడు.
అమ్మ నా వైపు చూసి….బయటే ఉంది నీది….. కొట్టు లోనికి ఇంకా అంది.

నాన్న లేస్తే అన్నాను నేను…మీ నాన్న లెవరు లే లోనికి కొట్టు అని అంది…పిర్రలు చిలిస్తూ …నేను వెంటనే నా రాద్ బయటికి తీసి …లోనికి కొట్ట గట్టిగా…మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అని మూలిగింది అమ్మ.

ఆలా కాసేపు దెంగి దెంగి లోనికి కార్చాను.
ఇద్దరం వేరు పడ్డం …అమ్మ నన్ను దగ్గరికి తీసుకుని ..ముద్దు పెట్టుకుంది.నేను కాసేపు అమ్మ వడిలో పడుకుని …అలాగే నిదురపోయాను.

నిన్న రాత్రి జరిగిన దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ…బెడ్ పై లేపుకుని పడుకున్నాను.
ఇంత చేసిన అమ్మ పూవు రాత్రి పూర్తిగా కనిపించలేదు.

సమయం మధ్యాహ్నం 12
అమ్మ కిచెన్ లో ఉంది…నాన్న హల లో ఉన్నాడు.
అమ్మ మహి మహి అంటూ …బెడ్ రూమ్ లోనికి వచ్చింది..నేను బెడ్ పై పడుకున్న …
అమ్మ : లేచి రెడీ అవ్వు అంది.
నేను : నాది లేచింది అమ్మ అని చూపించా అమ్మకు.
అమ్మ నా దగ్గరిగా వచింది….నేను ఎడమ చేయి బొటన వేలు చూపుడు వేలు సున్నాలా చుట్టి … కుడి చేయి చూపుడు వేలు లోనికి పెట్టాను.
దానికి అమ్మ ఇప్పుడు వద్దు అంది…

నేను : గారాబంగా గట్టిగా అమ్మను కర్చుకున్న…అమ్మ సళ్ళు నా నోటికి దగ్గరగా ఉన్నాయ్.””” నా చేతులు పిర్రలను పిస్కుతున్నాయి”””””””” . నా రాద్ అమ్మ చేతి లో తీసుకుని …లాగుతుంది..

ఒక నిమిస్యం తరువాత…
నాన్న ఒకసారి బెడ్ రూమ్ లోనికి వచ్చాడు,…నేను అమ్మ పిర్రలు పిసుకుతూన్న ..అమ్మ చేతి లో నా రాడ్ ఉంది.

అమ్మ నాన్న వైపు …నాన్న అమ్మ వైపు చూసుకున్నారు. నాన్న నా రాద్ చూసాడు.
అమ్మ నాకు సైగ చేసింది…..నేను వెంటనే రాద్ లోనికి తీసుకుని కళ్ళు ముస్కున్నాను .

నాన్న : భారతి ఎం చేస్తున్నావ్ అన్నాడు.
అమ్మ : రాత్రి వీడికి ఒక పుట్ట కనిపించిందట….అంది.
నాన్న : ఐతే ….
అమ్మ : బెదురుతున్నాడు…..ద్యేరం చెబుతున్న..అంది.
నాన్న : మరి వాడి రాద్ చేతి లోనికి ఎలా వచ్చింది అన్నాడు.
అమ్మ : నిద్రలో షాట్ జారీ పోయి …చేతి లోనికి వచ్చింది వాడిది .అంది.
నాన్న : నిద్ర లోనే అంత ఉంటె ….నిజం లేస్తే అబ్బో …అన్నాడు…నాన్న .

నాన్న : వాడికి షాట్ తొడుగు ….నీ చేయి అడ్డుగా ఉంది సరి …లేకపోతే …అన్నందు.
అమ్మ : లేకపోతే అంది.
నాన్న : నైటీ చినిగి లోనికి పోయేది ..అన్నాడు.
అమ్మ : నవ్వింది.

నాన్న హ లోనికి వెళ్లి పోయాడు….నేను బాత్ రూమ్ కి వెళ్లి స్నానం చేసి వచ్చాను.
అమ్మ కోపం గా ఉంది…కానీ నన్ను తిట్టలేడు.

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *