ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 57

telugu sex stories boothu kathalu ఇంటికి వెళ్లి భోజనం చేశారు అందరూ . అమ్మమ్మ మామిడి కాయలు కావాలి అంది ప్రియ . సరే కిరణ్ తో వెళ్ళు అంది అనసూయమ్మ . నానమ్మ మేము కూడా వెళతాం అన్నారు శ్రావణి సింధులు . సరే అలానే వెళ్ళండి నాకు నిద్ర వస్తుంది అంటూ లోపలికి వెళ్ళింది సునీత .


పద బావ వెళదాం అంది సింధు . సింధు శ్రావణి లు ముందు నడుస్తుంటే కిరణ్ ప్రియ వెనుక నడుస్తున్నారు .

అవును నువ్వు నాకు ఏమి అవుతావు అన్నయ్య నే కదా అయ్యేది నన్ను ఒక మాట అనేసరికి నీకు కోపం వచ్చి వాళ్ళను కొట్టావ్ కదా అన్నయ్య అంది ప్రియ .

అదేమి లేదు ప్రియ మీ స్థానం లో ఎవరు ఉన్న అంతే చేసేవాడిని అన్నాడు కిరణ్ . అన్నయ్య వాళ్ళు అన్నమాట కి అర్థం ఏంటి ఎందుకు కొట్టావ్ వాళ్ళని అంది ప్రియ . అదేమి లేదులే చిన్న పిల్లవి వదిలెయ్యి అన్నాడు కిరణ్ .

నేను చిన్నపిల్లనా ఎప్పుడైనా నన్ను సరిగ్గా చూసావా చూడు అంటూ దుప్పటా ని పక్కకి లాగింది ప్రియ . ఏంటే అది ముందు దుప్పటా వేసుకో ఎవరయినా చూస్తారు అన్నాడు కిరణ్ .

అంటే ఎవరు చూడకపోతే పర్లేదా అంది ప్రియ చిలిపిగా నవ్వుతూ . చిన్న పిల్ల అనుకుని చూడలేదు కానీ ఆపిల్ పళ్ల లా ఉన్నాయి పిర్రలు కూడా దాని వయసుకి పెద్దవే .

అన్నయ్య ఇందాక వాళ్ళు అన్నదానికి అర్థం చెప్పు అంది ప్రియ . ఏం అన్నారో గుర్తు లేదు ప్రిక్స్ అన్నాడు కిరణ్ .

“బాగా పెంచింది డాక్టరమ్మ ఒకసారి రుచి చూడనిస్తావా “.”డాక్టరమ్మ కాదురా అటు చూడండి రెండు కోతకు వచ్చాయి”.”లండన్ నుండి వచ్చిన పాపా నీ లంగా ఎత్తి చూపిస్తావా” అంటూ గుక్క తిప్పుకోకుండా చెప్పింది ప్రియ .

అమ్మో దీనికి మెమరీ పవర్ చాలా ఎక్కువ దీనితో జగర్తగా ఉండాలి అనుకున్నాడు కిరణ్ .

చెప్పు అన్నయ్య కోతకు రావడం అంటే అంది ప్రియ . ఇంకా చెప్పడం తప్పదు అని పెళ్లి వయసుకి వచ్చారు అని అర్థం అన్నాను .

దానిలో తప్పేమీ ఉంది దాని అర్థం అదికాదు నువ్వు సరిగ్గా చెప్పు అంది ప్రియ .

అదేలే ప్రియ అన్నాను .

మరి లండన్ పాపా లంగా లేపి చూపిస్తావా అంటే అంది . దీనికి తెలిసి అడుగుతుందా లేక తేలిక అడుగుతుందా అని దాని మొహం చూస్తే చిలిపిగా నవ్వుతుంది . చెప్పు అన్నయ్య అంది ప్రియ .

నీ లంగా ఎత్తి నీ పూకు అంట చూపిమన్నారు అన్నాడు కిరణ్ .

చీ అంటూ సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకుంది .

Pages ( 1 of 5 ): 1 23 ... 5Next »

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *